DISCLAIMER

Copyrights
Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door Jeep, onderdeel van FCA Netherlands B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33164113. Alle rechten voorbehouden. De tekst, afbeeldingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden en de wijze waarop deze op de website van Jeep worden weergegeven vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Deze objecten mogen niet worden gekopieerd voor commerciële doeleinden of verspreiding, en mogen ook niet worden gewijzigd of op andere websites worden geplaatst. Sommige internet sites van Jeep bevatten ook materiaal dat valt onder de auteursrechten van de desbetreffende leveranciers.

Productvariaties
Sommige productinformatie, illustraties en afbeeldingen op deze internet site kunnen zijn gemaakt voor algemeen gebruik op Jeep internet sites die worden onderhouden in verschillende landen ter wereld. Daarom is sommige informatie van auto's en/of accessoires die in sommige landen niet leverbaar zijn of die, om in dergelijke landen te voldoen aan de lokale marktvraag of regulerende maatregelen, mogelijk alleen leverbaar zijn in andere specificaties of configuraties, mogelijk onjuist. Als u geïnteresseerd bent in een model, lak, optie of accessoire die op de internet site wordt getoond en u niet zeker bent van de beschikbaarheid of specificatie in uw plaats, kunt u contact opnemen met Jeep Nederland en/of een plaatselijke geautoriseerde dealer voor het desbetreffende product, voor informatie over actuele bijzonderheden in uw plaats.

Prijzen
Alle gespecificeerde prijzen zijn geadviseerde detailhandelsprijzen. Prijzen zijn actueel op het tijdstip van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen zijn inclusief kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage en eventuele kosten. Type- en plaatsingsfouten voorbehouden.  

Brandstofverbruik
De verbruikscijfers zijn gemeten volgens een Europese testmethode. De testmethode heeft niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarmee afwijken. Het daadwerkelijk verbruik van uw auto hangt ook sterk af van uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.

Handelsmerken
Tenzij anders aangegeven, vallen alle merken die worden weergegeven op Jeep internet sites onder de handelsmerkrechten van Jeep Nederland. Dit geldt in het bijzonder voor de modelnaamplaten, de bedrijfslogo's en emblemen van Jeep.

Geen licenties
Jeep Nederland heeft een innovatieve en informatieve internet site willen realiseren. We hopen dat u even enthousiast bent over deze creatieve inspanning als wij. U moet echter begrijpen dat Jeep Nederland haar intellectuele eigendommen, inclusief patenten, handelsmerken en copyrights, moet beschermen. Dienovereenkomstig bent u bij dezen gewaarschuwd dat noch deze internet site, noch enig materiaal op deze site op enigerlei wijze iemand een licentie voor het intellectueel eigendom van Jeep geeft of zal worden beschouwd te geven.

Geen garanties of verklaringen
De informatie op deze internet site wordt door Jeep Nederland verstrekt en wordt voor zover wettelijk toegestaan verstrekt zonder enigerlei garantie, expliciet of impliciet, daaronder begrepen doch niet beperkt tot alle denkbare garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Terwijl de verstrekte informatie wordt geacht nauwkeurig te zijn, kan deze informatie fouten of onnauwkeurigheden bevatten.

Gelinkte sites
De website(s) en e-mail nieuwsbrieven van Jeep kunnen voorzien in links naar websites van derden en toegang geven tot onderwerpen, producten en diensten van derden. Gelinkte sites zijn op geen enkele manier beoordeeld, gecontroleerd of onderzocht door Jeep Nederland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud, beschikbaarheid, reclame, producten of andere aangelegenheden van dergelijke gelinkte sites of daarin omsloten aanvullende links. Deze links impliceren geen bevestiging of samenwerking van Jeep met derden. Wij verwijzen u naar het door deze derden bepaalde beleid met betrekking tot dataverzameling, privacy en andere zaken voordat u deze gaat gebruiken. Jeep kunnen refereren aan derden of derden vermelden in een lijst op de website welke aparte websites onderhouden. Wij verwijzen u wederom naar het door deze derden bepaalde beleid op hun websites betreffende dataverzameling, privacy en andere zaken voordat u deze gaat gebruiken.

// START TREASURE DATA SCRIPT // END TREASURE DATA SCRIPT